Nettverksbygging- avgjørende for en suksessfull karriere?

I mitt andre blogginnlegg skal jeg ta for meg kurset “First Round” av Paul Pesek. Kurset tar for seg temaet nettverksbygging, og handler hvordan man som student kan komme i gang med dette for å øke sitt potensiale innenfor arbeidsmarkedet. Kurset er delt opp i 8 moduler, der man får gode råd om hvordan man kan komme i gang.

Modul 1 – Din profesjonelle identitet.

Ikke alle føler seg profesjonelle nok til å starte med nettverksbygging, men sannheten er vel at man sjeldent kommer til et punkt der man faktisk innser selv at man noen sinne er “profesjonell nok”. Det kan være vanskelig å identifisere seg selv, spesielt på veien der det oppstår et skille mellom arbeidslivet og studentlivet. Et godt tips er å knytte disse identitetene sammen, og bruke de gode kvalitetene man har fra hver sin side. Det viktigste er å knytte interessante kontakter, vær nyskjerrig!

Modul 2 – Finn profesjonelle gjennom LinkedIn

Det anbefales å bruke LinkdIn for å bygge et profesjonelt nettverk. Man kan for eksempel starte i nær krets, ved å knytte kontakt med en tidligere student, eller en i samme bransje. Det viktigste er å komme i gang! En kontakt kan åpne døren for en annen. Pesek forteller videre at alle har vært i oppstartsfasen, og alle har hatt et ønske om å komme i kontakt med noen som kan hjelpe deg i din karriere. Som regel ønsker de fleste å hjelpe deg med dette, og det er det viktige å huske.

Modul 3 – Send effektive meldinger på LinkedIn

En god melding bygger seg på nettop de nøkkel kvalitetene vi selv har. Hvem er jeg? Hvorfor tar jeg kontakt? Og hva ønsker jeg? Dette er viktige spørsmål å stille seg selv når man knytter kontakter. Husk også og skaffe deg tilstrekkelig med informasjon før du sender ut melding. Dette vil sørge for at du ikke gjør “feil” med mangel på kunnskap om personen du tar kontakt med.

Modul 4 – Koordinere en effektiv telefonsamtale

Pesek går videre inn i modul 4 der han tar for seg en telefonsamtale som er systematisk tilrettelagt fra start til slutt med en potensiell mentor. Her gir han flere tips og triks man selv kan bruke. De fem første kvalitetene bør man alltid ha med seg:

Modul 5 – Hvordan navigere samtalen

Denne modulen bygger på den fjerde. Man bør alltid huske at alle samtaler er forskjellige, men at man ofte kan anta hvordan denne vil foregå. Husk å være effektiv, og velg ordene dine med omhu. De fleste profesjonelle ønsker å hjelpe, så vær hyggelig og bruk de gode kvalitetene du har!

Modul 6 – En profesjonell guide til din egen historie

Det vil være viktig å opptre profesjonelt, men man bør alltid sørge for at samtalen går den veien man selv ønsker for størst mulig utbytte. Pesek forteller i denne modulen hvordan man kan introdusere deg selv, kort og presist over telefonen. Husk å takke denne personen for tiden de bruker på deg.

Modul 7 – Gjør research og forbered deg

For å vise at man respekterer den andre personens tid, og for å vise interesse bør man alltid forberede seg. Ved å ha en mer strukturert samtale vil den fungere lettere. Studenten kan dele opp sine spørsmål og putte disse inn i tre kategorier.

1: Lær om deres vei til der de er nå.

Hvordan kom de seg dit? Hva gjorde de interesserte i karrieren de har?

2: Få ut informasjon som ikke ofte deles

Har denne karrieren inneholdt noen problemer?

3: Hva er relevant i forhold til min historie?

Hvilke interesser har jeg som student, og hva gjør meg interessert i dette mennesket?

Modul 8 – Bygg langvarige relasjoner

Etter en stund kan en potensiell mentor være en lengre relasjon, som kan videre knytte deg til andre. Det vil derfor være viktig å ta vare på menneskene man møter på veien, slik at man potensielt kan nå lengre. Pesek kommer med et tips om “thank you notes” der man forteller mentor om hva de har hjulpet deg med og konsekvensene av dette. Dette sørger for at man gir denne personen følelsen av å ha gjort en bra ting for deg. Som er nettopp det de ønsker.

Min erfaring med kurset

Knytting av kontakter har aldri vært så interessant som nå. Små tips og triks kan gjøre stor forskjell, og lette på vanskelighetsgraden ved å ta kontakt. Jeg har lært i dette kurset at de fleste personer man tar kontakt med ønsker å hjelpe – spesielt om man setter seg selv i samme posisjon i fremtiden. Så ta kontakt!

First Round – Paul Pesek

https://first-round.teachable.com/p/learn

10.04.2022