Nettverksbygging- avgjørende for en suksessfull karriere?

I mitt andre blogginnlegg skal jeg ta for meg kurset “First Round” av Paul Pesek. Kurset tar for seg temaet nettverksbygging, og handler hvordan man som student kan komme i gang med dette for å øke sitt potensiale innenfor arbeidsmarkedet. Kurset er delt opp i 8 moduler, der man får gode råd om hvordan man kan komme i gang.

Modul 1 – Din profesjonelle identitet.

Ikke alle føler seg profesjonelle nok til å starte med nettverksbygging, men sannheten er vel at man sjeldent kommer til et punkt der man faktisk innser selv at man noen sinne er “profesjonell nok”. Det kan være vanskelig å identifisere seg selv, spesielt på veien der det oppstår et skille mellom arbeidslivet og studentlivet. Et godt tips er å knytte disse identitetene sammen, og bruke de gode kvalitetene man har fra hver sin side. Det viktigste er å knytte interessante kontakter, vær nyskjerrig!

Modul 2 – Finn profesjonelle gjennom LinkedIn

Det anbefales å bruke LinkdIn for å bygge et profesjonelt nettverk. Man kan for eksempel starte i nær krets, ved å knytte kontakt med en tidligere student, eller en i samme bransje. Det viktigste er å komme i gang! En kontakt kan åpne døren for en annen. Pesek forteller videre at alle har vært i oppstartsfasen, og alle har hatt et ønske om å komme i kontakt med noen som kan hjelpe deg i din karriere. Som regel ønsker de fleste å hjelpe deg med dette, og det er det viktige å huske.

Modul 3 – Send effektive meldinger på LinkedIn

En god melding bygger seg på nettop de nøkkel kvalitetene vi selv har. Hvem er jeg? Hvorfor tar jeg kontakt? Og hva ønsker jeg? Dette er viktige spørsmål å stille seg selv når man knytter kontakter. Husk også og skaffe deg tilstrekkelig med informasjon før du sender ut melding. Dette vil sørge for at du ikke gjør “feil” med mangel på kunnskap om personen du tar kontakt med.

Modul 4 – Koordinere en effektiv telefonsamtale

Pesek går videre inn i modul 4 der han tar for seg en telefonsamtale som er systematisk tilrettelagt fra start til slutt med en potensiell mentor. Her gir han flere tips og triks man selv kan bruke. De fem første kvalitetene bør man alltid ha med seg:

Modul 5 – Hvordan navigere samtalen

Denne modulen bygger på den fjerde. Man bør alltid huske at alle samtaler er forskjellige, men at man ofte kan anta hvordan denne vil foregå. Husk å være effektiv, og velg ordene dine med omhu. De fleste profesjonelle ønsker å hjelpe, så vær hyggelig og bruk de gode kvalitetene du har!

Modul 6 – En profesjonell guide til din egen historie

Det vil være viktig å opptre profesjonelt, men man bør alltid sørge for at samtalen går den veien man selv ønsker for størst mulig utbytte. Pesek forteller i denne modulen hvordan man kan introdusere deg selv, kort og presist over telefonen. Husk å takke denne personen for tiden de bruker på deg.

Modul 7 – Gjør research og forbered deg

For å vise at man respekterer den andre personens tid, og for å vise interesse bør man alltid forberede seg. Ved å ha en mer strukturert samtale vil den fungere lettere. Studenten kan dele opp sine spørsmål og putte disse inn i tre kategorier.

1: Lær om deres vei til der de er nå.

Hvordan kom de seg dit? Hva gjorde de interesserte i karrieren de har?

2: Få ut informasjon som ikke ofte deles

Har denne karrieren inneholdt noen problemer?

3: Hva er relevant i forhold til min historie?

Hvilke interesser har jeg som student, og hva gjør meg interessert i dette mennesket?

Modul 8 – Bygg langvarige relasjoner

Etter en stund kan en potensiell mentor være en lengre relasjon, som kan videre knytte deg til andre. Det vil derfor være viktig å ta vare på menneskene man møter på veien, slik at man potensielt kan nå lengre. Pesek kommer med et tips om “thank you notes” der man forteller mentor om hva de har hjulpet deg med og konsekvensene av dette. Dette sørger for at man gir denne personen følelsen av å ha gjort en bra ting for deg. Som er nettopp det de ønsker.

Min erfaring med kurset

Knytting av kontakter har aldri vært så interessant som nå. Små tips og triks kan gjøre stor forskjell, og lette på vanskelighetsgraden ved å ta kontakt. Jeg har lært i dette kurset at de fleste personer man tar kontakt med ønsker å hjelpe – spesielt om man setter seg selv i samme posisjon i fremtiden. Så ta kontakt!

First Round – Paul Pesek

https://first-round.teachable.com/p/learn

10.04.2022

Grønn markedskommunikasjon

I forbindelse med emnet digital markedsføring, ønsker jeg å skrive om grønn markedskommunikasjon i mitt første blogginnlegg da jeg føler dette er et relevant tema for det pågående semesteret.

Interessen for grønne og bærekraftige produkter oppfattes som en stigende trend, og vi er nødt til å bevege oss med verden og mot fremtiden. For å kunne styrke bedriftens legitimitet og omdømme, vil jeg dermed sørge for at fokuset på grønn markedskommunikasjon øker. Poenget skal ikke være å “grønnvaske”, men å faktisk ta et tak for de kommende generasjonene samtidig som vi styrker vår egen virksomhet. Gjennom en tydelig grønn kommunikasjonsform, kan vi sørge for at budskapet vårt er troverdig slik at brukeren tar valg de opplever som betydningsfulle.

Men hva er egentlig markedskommunikasjon?

Markedskommunikasjon er hvordan bedrift kan kommunisere og informere et bærekraftig budskap til markedet. Dette kan innebære en rekke ulike former for kommunikasjon, med ordnede retningslinjer innenfor en god strategi. Først og fremst skal dette komme frem i virksomhetens kultur, slik at budskapet man ønsker å formidle til markedet er tydelig. Det vil derfor være viktig at hele organisasjonen følger de samme retningslinjene, slik at ikke deler av virksomheten forstyrrer det grønne budskapet man ønsker å sende ut. Gjennom reklame, markedsføring, direkte salg og PR (public relations) kan vi dermed påvirke vår målgruppes kjøpsprosess ved å informere og overbevise kunden slik at en positiv reaksjon oppstår.

Et godt eksempel på en virksomhet med god grønn markedskommunikasjon er Pierre Robert, en liten men stor norsk produsent av undertøy som “ønsker å endre verden, en truse om gangen”. Over 90% av ullundertøyet er svanemerket, designet deres gir et preg av renslighet og de skaper produkter som skal passe de aller fleste. Et stort pluss for Pierre Robert er at Jenny Skavlan ofte vises frem som deres “fjes” i reklamen de tilbyr, da hun fra før av er et godt forbilde for når det kommer til fokus på bærekraft.

Hvem laget klærne dine? Transparens er nøkkelen til en mer etisk klesbransje. Dette er fabrikken bak våre Svanemerkede ullplagg til dame og herre.

Bilde hentet fra Pierrerobert.no

Ved å ta i bruk co-branding kan virksomheter også skaffe seg ulike sertifiseringsmerker som blant annet Svanemerket, Debios eller Miljøfyrtårn. Disse skal bidra til en forenklet kjøpsprosess, der forbrukeren kan skille produktene fra hverandre slik at man kan måle miljøeffektene. Det er strenge krav som skal oppfylles for å bli miljømerket, derfor vil produkter med disse vise til ekstra god kvalitet og skape større tillit. Dette vil lede til en forenklet kjøpsprosess, der kjøperen kan enklere navigere seg på et marked som er stort og usikkert.

Et eksempel på et grønt varemerke som oppfyller de strengene kravene er Klar. Dette varemerket er sertifisert med både Svanemerket og The Vegan Society. I tillegg til dette, viser merket til god, åpen informasjon om produktene og deres hensikt. Et rent design, godt navn og gode reklamer hjelper også bedriften med å fremme budskapet deres om “et effektivt grønt alternativ”. Dette gjør at Klar blir et godt og legitimt varemerke, man føler man kan stole på.

Klar | Klart det har noe å si | Klardag.no
Klar | Klart det har noe å si | Klardag.no

Bilder hentet fra klar.no

Grønnvasking i markedskommunikasjonen

En konsekvens av en strategi der virksomheter opptrer opportunistisk og mindre etisk er grønnvasking. Grønnvasking oppstår når bedrifter bruker mer tid på å fremstille seg som bærekraftige, isteden for å være det i realiteten. Gjennom markedskommunikasjon kan bedrifter hente inn nye kunder ved å skjule eller holde tilbake informasjon om hvordan de produserer, innholdet produktene har og hvordan produktene er distribuert. Grønnvasking kan derfor oppstå ved at bedrifter oppretter påstander, et miljøvennlig design eller ved manipulering av tall. Dette gjør markedskommunikasjon litt mer avansert, spesielt på grunn av fakta som skal være korrekte. Det vil derfor være viktig at bedriften har god teknologisk utvikling, der tall og analyser utføres jevnlig i åpenheten. Markedskommunikasjon er derfor en viktig prosess helt fra starten der behovet for produktet oppstår.

Kilder:

Nygaard, Arne. 2019. Grønn Markedsføringsledelse. 1. utgave. Bergen: Fagbokforlaget

Klardag.no. Om oss. Lesedato: 30.03.2022

https://klardag.no/om-oss/

Pierrerobert.no. Vårt bærekraftsarbeid. Lesedato: 30.03.2022

https://www.pierrerobert.no/no_NO/baerekraft-vaart-baerekraftsarbeid